منطقه سفاله در جزیره ستره و روستای مهزه در بحرین ظهر روز جمعه شاهد برپایی تظاهرات گسترده علیه رژیم آل خلیفه بودند.

به گزارش سرویس بین الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ تظاهرکنندگان با در درست داشتن پرچم بحرین و پلاکاردهایی که روی آنها شعارهای ضد رژیم نوشته شده بود در این تظاهرات شرکت کردند.
روی یکی از پلاکاردها نوشته شده بود «مردم مشروعیت را از رژیم سلب کرده اند».
زنان و کودکان نیز در این تظاهرات شرکت داشتند.

مزدوران رژیم آل خلیفه تظاهرات مردم روستای مهزه در جزیره ستره را قبل از آغاز آن سرکوب کردند.
این تظاهرات با شعار «مردم مشروعیت را از رژیم سلب کرده اند» برگزار شد.

نیروهای مزدور رژیم آل خلیفه دقایقی پیش از آغاز تظاهرات روستای مهزه را به محاصره در آوردند و با یورش به آنجا بارانی از گلوله های گاز اشک آور و سمی را بر سر روستا و اهالی آن ریختند.
مردم منطقه پس از خروج نیروهای مزدور رژیم، اقدام به برپایی تظاهرات کردند.