دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم علیه همه اقشار این کشور خواسته های مردمی را بر حق دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ "علی سلمان" گفت: با وجود مشکلات کنونی در نهایت این خواست مردم است که پیروز خواهد شد.

وی با اشاره به ادامه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم بحرین افزود: متاسفانه کودکان ونوجوانان که برای گذران زندگی و بدست آوردن روزی خانواده خود به ماهی فروشی می پردازند از سیاستهای سرکوبگرانه در امان نبوده وگلوله های ساچمه ای چشم و بدنشان را هدف قرار داده است.

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین اظهار داشت: ملت بحرین هرگز از خواسته های عادلانه خود دست نمی کشد به ویژه که حقانیت خواسته های عادلانه بحرینی ها بر همه ثابت شده است.

سلمان بیان کرد: ملت بحرین خواستار توقف سیاست اعطای تابعیت به دیگران و تغییر بافت جمعیتی، چپاول بیت المال و تاسیس دستگاه قضایی مستقل هستند.

وی افزود: دستگاه قضایی باید وجود داشته باشد که از دستگاههای امنیتی هراسی نداشته باشد زیرا در شرایط کنونی مردم اگر شکایتی از نیروهای امنیتی داشته باشند خود مجازات می شوند.

شیخ علی سلمان بیان کرد: مردم خواستار دستگاه قضایی مستقلی که در آن احساس راحتی کنند هستند همچنین ملت خواستار دستگاه امنیتی کاملا مردمی هستند.