به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ اقشار مختلف مردم این منطقه درتظاهرات شب گذشته خود این شعارها را سر می دادند.. « خدایا زندانیان ما را از دست ظالمان نجات بده»، «ملت بحرین خواستار سرنگونی رژیم آل خلیفه است»، «رهبران وملت انقلابی بحرین شجاعانه درمقابل رژیم ظالم این کشورایستاده اند».