خبرگزاری فارس: احزاب و جریان های سیاسی مخالف رژیم بحرین تاکید کردند که آل خلیفه در توهم پیروز شدن بر اراده مردم از طریق مشت آهنین به سر می برد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری الشرق الجدید، احزاب و جمعیت های سیاسی مخالف رژیم بحرین گفتند: کسی که فکر می کند از طریق مشت امنیتی پیروز خواهد شد، در توهم به سرمی برد.

این احزاب و جمعیت های سیاسی مسئولان رژیم بحرین را متهم کردند که در اجرای توصیه های ژنو جدی نیست. این توصیه ها در جریان بازنگری در پرونده حقوق بشر بحرین در شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد مطرح شد.

جمعیت های الوفاق، وعد، تجمع ملی، الاخاء و تجمع قومی افزودند: تلاش هایی از طریق برخی از وزیران برای مسکوت گذاشتن این پرونده ها و پنهان کردن حقایق وجود دارد.

این جمعیت ها تاکید کردند: راه اجرای توصیه های ژنو از طریق اجرای توصیه های کمیته تحقیقات بسیونی است. اجرای توصیه های کمیته بسیونی نیز در وهله اول از طریق آزادی همه بازداشت شدگان سیاسی، بازگشت افراد برکنار شده به مشاغل خود، آغاز عدالت انتقالی و آشتی و جبران خسارتها میسر است.

جمعیت های الوفاق، وعد، تجمع ملی، الاخاء و تجمع قومی اعلام کردند: جلوگیری از برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز بر التهاب مردم می افزاید و این رویکردی خطرناک برای بازگشت بحرین به مربع امنیتی است.

رضی الموسوی معاون دبیرکل جمعیت رعد گفت: رویکرد شدیدی برای افزایش محدودیت ها علیه آزادیهای عمومی در کشور از طریق ضربه زدن به تحرک مردمی در مناطق مختلف وجود دارد.

وی افزود: بازداشت ها و یورش ها به منظور ضربه زدن به حق قانونی تظاهرات و اعتصابها متوقف نشده است.

الموسوی گفت: اقدامات دستگاههای رسمی در واقع تلاش برای از بین بردن تحرک مردمی است که همزمان با محاکمه کودکان و هدف قرار دادن آنها صورت می گیرد؛ همانطور که در مورد احمد النهام کودک چهار ساله بحرینی شاهد بودیم.