به گزارش «شیعه نیوز» ، «فاضل عباس» دبیر کل جمعیت تجمع ملی دموکراتیک یکپارچه بحرین با اشاره به حوادث جمعه گذشته این کشور گفت: نیروهای امنیتی به قسمت فوقانی بدن از فاصله نزدیک شلیک کرده اند و هدف ترور عمدی بوده است.

وی افزود: حمله به "حسن المرزوق" معاون دبیر کل جمعیت تجمع ملی دموکراتیک پکپارچه به علت مشارکت وی در شورای حقوق بشر ژنو بوده است و ما در گزارشی به شورای حقوق بشر خواستار موضع این شورا علیه رژیم بحرین شده ایم.

فاضل عباس بیان کرد: مسئولیت حمله به تظاهرات کنندگان بر عهده افسران جزء نیست بلکه آنها از فرماندهان ارشد خود دستور گرفته اند.

از سوی دیگر حسن المرزوق معاون دبیر کل جمعیت تجمع ملی دموکراتیک یکپارچه گفت: نیروهای امنیتی روز جمعه گذشته با هدف کشتن مردم تیراندازی می کردند زیرا آنها فقط به سر و قسمتهای فوقانی بدن شلیک می کنند.

وی افزود: در تمام دوره درمان نیروهای امنیتی رژیم ضمن بازجویی من در اتاقی که در آن بستری بودم مرا به شدت کنترل می کردند.

از سوی دیگر "رضی الموسوی" معاون دبیر کل جمعیت "وعد" بحرین گفت: تلاشهای رژیم برای کشاندن مردم به خشونت  و نیز نادیده گرفتن توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل ره به جایی نمی برد.

وی تاکید کرد: دستگاههای امنیتی به دنبال ایجاد فتنه طایفه ای هستند ما خواستار اجرای توصیه های شورای حقوق بشر در ژنو و گزارش کمیته حقیقت یاب بسیونی هستیم.

الموسوی بیان کرد: رژیم هنگامی که به نیروهای سپر جزیره پناه برد در واقع امکان حل بحران از طریق گفتگو را از بین برد.