درگیریهای شدیدی بین انقلابیون بحرینی با مزدوران رژیم آل خلیفه در منطقه النویدرات رخ داد.

به گزارش «شیعه نیوز» ، این درگیریها پس از یورش مزدوران آل خلیفه به تظاهرات مسالمت آمیز مردم منطقه النویدرات برگزار شد. جوانان انقلابی بحرین با فریادهای سرنگون باد حمد به سوی مزدوران آل خلیفه سنگ پرتاب کردند.

مزدوران آل خلیفه به سوی مناطق مسکونی در النویدرات گازهای سمی شلیک کردند.