فعال سیاسی بحرینی تأکید کرد، وضعیت فوق العاده در این کشور به صورت غیر رسمی حاکم است.

به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، "مهدی بحرانی" روز شنبه در گفت وگو با شبكه العالم گفت: با توجه به حاکمیت وضعیت فوق العاده به صورت غیر رسمی؛ شهروندان بحرینی حتی در منازلشان امنیت ندارند.

وی افزود: دیروز نیروهای امنیتی بارها تلاش كردند با استفاده از خودرو شهروندان را زیر بگیرند .. اما متأسفانه هیچ گونه سند ومدرکی در این زمینه تهیه نشده است.

بحرانی ادامه داد: اقدامات خشونت آمیز نیروهای آل خلیفه و برخورد غیرانسانی با شهروندان معترض، دلیل برحکمفرما بودن شرایط فوق العاده در بحرین است.

بحرانی خاطرنشان کرد: رژیم آل خلیفه ادعا می كند راهپیمایی های دیروز بدون مجوز بود، اما این ادعاها برای توجیه بازداشت شهروندان مطرح می شود.

این فعال بحرینی تأکید کرد: مزدوران آل خلیفه مكرر از گازهای خفه كننده، گلوله جنگی و سلاح ساچمه ای برای سركوب تظاهرات مردمی استفاده می كنند، و در عین حال مدعی می شوند که تظاهرکنندگان به شهروندان حمله می کنند.