به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ به نقل از شبکه اللؤلؤ، رژیم بحرین برای جلوگیری از این که مردم به صورت مسالمت آمیز خواست خود را بیان کنند، به خشونت و سرکوب متوسل شده است. شبه نظامیان وابسته به رژیم بحرین با ایجاد ایست های بازرسی در مناطق مختلف برای جلوگیری از برگزاری تظاهرات تلاش می کنند.

شدیدترین این درگیریها در جزیره ستره روی داد که طی آن انقلابیون بحرینی در خیابان شهید احمد فرحان به سوی مزدوران آل خلیفه کوکتل مولوتف پرتاب کردند.