به گزارش پایگاه بیداری اسلامی؛ حسین یوسف در مصاحبه با این شبکه گفت: بحرین هشتمین کشور ناامن برای فعالیت خبرنگاری در جهان است.

وی افزود: مخالفان به علت محرومیت از تریبون های رسمی، در صدد استفاده از ابزاری خاص برای حضور در رسانه ها هستند.

حسن یوسف خاطرنشان کرد: رژیم آل خلیفه با برپایی نمایشگاه و جشنواره های مختلف نمی تواند وجهه خود را بهبود ببخشد، زیرا چهره واقعی این رژیم برای همگان آشکار شده است.