عفوبین الملل طی بیانیه اقدام اخیر رژیم آل خلیفه در اعمال خشونت علیه مردم بی گناه را محکوم کرد.
عفوبین الملل همچنین از رژیم آل خلیفه خواست تا حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز را برای مردم این کشور محترم
بشمارد.


 .

به گزرش زندگی به نقل از «الیوم السابع»: عفو بین الملل که مقر آن در نیویورک است، تصریح کرد که جمعیت الوفاق بحرین که اکثریت شیعیان عضو آن هستند، چرا نمی تواند تجمع مسالمت آمیز برگزار کند؟
لازم به ذکر است که از زمان شروع حرکت بیداری اسلامی مردم بحرین تاکنون بیش از 50 بحرینی از زن و مرد گرفته تا کودک و پیر در اثر جنایت های آل خلیفه به شهادت رسانده اند.
رژیم آل خلیفه به جای اینکه به مطالبات مردم توجه کند، هر از چندگاهی با ایجاد جنجال رسانه ای سعی دارد، جنایات خود را مخفی نگه داشته و افکار عمومی و توجه ها را از کشتار مردم این کشور دور کند. آخرین اقدام جنجال برانگیز رژیم پرداخت دیه به خانواده های قربانیان رژیم آل خلیفه بود.
این درحالی است که رژیم آل خلیفه پس از این جنجال رسانه ای به فاصله کوتاهی، شیخ علی سلیمان؛ دبیرکل جمعیت الوفاق را هدف شلیک گلوله شکاری قرار داد.
گفتنی است که پس از جنایت اخیر رژیم سعودی در به شهادت رساندن دو فعال شیعه عربستان و مجروح کردن، آیت الله نمر آل نمر؛ روحانی این کشور، مردم بحرین چند روزی است که به صورت شبانه به خیابان ها آمده و ضمن محکومیت این اقدام سعودی ها، همبستگی خود را با شیعیان عربستان اعلام می کنند.