زندانیان در زندان الحوض الجاف در بحرین در اعتراض به وضع بد بهداشتی و غذایی خود دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الوفاق گزارش داد: یکی از زندانیان زندان "الحوض الجاف" در بحرین دچار خونریزی شده است و درمان نشدن وی، وضع جسمانی اش را در معرض خطر قرار داده است.

این پایگاه بیان کرد: این زندانی نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد و مرکز درمانی زندان توانایی بند آوردن خونریزی وی را ندارد.

الوفاق اعلام کرد: برخی اطلاعات حاکی است که زندانیان در اعتراض به برخورد بد، وضع نامناسب نظافت، معالجه سریع هم بند دچار خونریزی شده خود و وضع بد غذا در زندان الحوض الجاف دست به اعتصاب غذا زده اند.

این پایگاه بیان کرد: زندانیان به طور دسته جمعی از خوردن افطاری ماه رمضان خودداری کردند و این امر نگرانی درباره سرنوشت آنها همزمان با شروع ماه رمضان را بیشتر کرده است.