شهروندان عربستانی به دلیل افزایش قیمتها و برای کاستن هزینه های زندگی، گوشت مورد نیاز خود را از بحرین تأمین می کنند.

به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، تاجران گوشت در عربستان تأکید کرده اند که شهروندان به دلیل کمتر بودن هزینه تأمین گوشت در بحرین، برای خرید به این کشور می روند. 

روزنامه الوسط بحرین دراینباره نوشت: نرخ گوشتهای منجمد و تازه استرالیایی و پاکستانی در بحرین کیلویی ۹ ریال (سعودی) است، این درحالی است که قیمت همین کالا در عربستان کیلویی بیش از ۳۰ ریال است. 

درحالیکه عربستان سعودی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می آید، بیکاری و فقر در جامعه از بزرگترین بحرانهایی است که در سالهای اخیر رشد فزاینده ای در این کشور داشته است.